This is the number written on your table / Masanızın üzerinde yazan numaradı
Please choose one
Orange Juice? Coffee with Milk? Green Tea?
Please choose only one
Please choose only one
Any special requests or notes? Özel istek veya hatırlatmalarınız?
Selected Value: 0
You can multiply your request here, or if you like you can create a second order for the next person. / İkinci kişi için yeni bir form oluşturabilir, veya buradan sayıyı artırabilirsiniz.